Stowarzyszenie na Rzecz Wiedzy i Informacji Transportu Drogowego
POMAGAMY OD 2002 ROKU

O nas

Stowarzyszenie na Rzecz Wiedzy i Informacji Transportu Drogowego  powstało z inicjatywy praktyków – prawników, od wielu lat związanych z transportem drogowym, wcześniej, jako urzędnicy instytucji związanych z transportem, potem, jako pełnomocnicy przewoźników oraz kierowców, którym niezbędna jest fachowa i profesjonalna pomoc przy rozwiązywaniu problemów związanych z ciągle zmieniającymi się przepisami prawa. Zrzesza ono przewoźników, kierowców, spedytorów, logistyków, nadawców, prawników i inspektorów transportu drogowego oraz inspekcji pracy – a także wszystkie osoby, które chcą swą wiedzą i doświadczeniem dzielić się z innymi.

 

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy prawnej przewoźnikom drogowym, kierowcom, spedytorom i nadawcom oraz inicjowanie i uczestniczenie w pracach nad zmianami przepisów prawa, dążenie do ujednolicania interpretacji przepisów prawa przez organy kontroli w kraju jak i za granicą.

 

Stowarzyszenie powstało, by wspólnie móc rozwiązywać problemy, zwłaszcza natury prawnej, które powstają często w wyniku nieżyciowych przepisów prawa, które tworzą osoby niemające znajomości praktyki w tym zakresie.

Czytaj Dalej..

Aktualności

Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych w Małopolsce 27.07-01.08.2016 r.

Opublikowano dnia:18 lipca 2016

Rozporządzeniem z 11 lipca 2016 r. Wojewoda Małopolski wprowadził zakazy ruchu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne:

1)      w dniu 27 lipca 2016 r. od godziny 12.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,

2)      w dniu 28 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,

3)      w dniu 29 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego oraz powiatu oświęcimskiego,

4)      w dniu 30 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na terenie Miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,

5)      w dniu 31 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,

6)  w dniu 1 sierpnia 2016 r. od godziny 5.00 do 15.00 na terenie Miasta Krakowa z wyłączeniem autostrady A4.

http://bip.malopolska.pl/muw/Article/get/id,1218290.html

Zakazy ruchu na Śląsku powyżej 12 ton i ADR – 28 lipca 2016 r.

Opublikowano dnia:13 lipca 2016

Rozporządzenie nr 1/16 Wojewody Śląskiego z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton po drogach na obszarze województwa śląskiego, wprowadziło zakaz poruszania ww. pojazdów od 4.00 do 16.00 na:

  1. DK nr 1 od granicy z województwem łódzkim po węzeł Pogoria;
  2. DK S-1 od węzła Pogoria po zjazd na autostradę A-4;
  3. DK nr 43 i 46 na terenie całego województwa.

Z zakazu zwolnione są pojazdy przewożące towary wymienione w § 1.3 rozporządzenia.

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego 28.07.2016 r. zakazy powyżej 12t

Pogłoska o „śmierci” inspekcji była przesadzona + ustawa o inspekcji

Opublikowano dnia:17 stycznia 2016

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Inspekcja Transportu Drogowego zajmie się zadaniami do których została powołana, czyli kontrolą przewozów drogowych. Zadania związane z „radarami” powrócą do zadań Policji.

Ponadto w GITD prowadzone są ponownie prace nad ustawą o Inspekcji Transportu Drogowego. Ma ona na celu podporządkowanie Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego – GITD,  o potrzebie której mówiono od pierwszych lat powstania inspekcji. Zgodnie z treścią art. 13 projektu ustawy z 11 stycznia 2016 r. „Główny Inspektor Transportu Drogowego sprawuje nadzór nad wojewódzkimi inspektorami transportu drogowego oraz ma prawo kontroli ich działalności, a także wydawania im wiążących poleceń w tym zakresie„. ustawa o Inspekcji Transportu

Alvin Gajadhur został Głównym Inspektorem Transportu Drogowego

Opublikowano dnia:17 stycznia 2016

7 stycznia 2016 r. Alvin Gajadhur inspektor pierwszej edycji inspektorów transportu drogowego, związany z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego od 2002 r. został GITD.

Jego zastępcą 12 stycznia br został Michał Pierzchała, także inspektor pierwszej edycji, a od 2010 roku Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

16.11.2015 r. powstało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Opublikowano dnia:15 grudnia 2015

Na mocy rozporządzenia z 8 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 2080) powstało ministerstwo, które kieruje działami: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, mieszkalnictwo, łączność i transport. (więcej…)

Wytyczne GITD w sprawie modyfikacji w zakresie sankcjonowania naruszeń – 11,5 t

Opublikowano dnia:26 listopada 2015

30 października 2015 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego wydał polecenie Wojewódzkim Inspektorom Transportu Drogowego, aby odstąpili od nakładania kar pieniężnych za przeważenia związane z naciskami na jedną oś nie większe niż 11,5 t – na podmioty posiadające licencję wspólnotową lub inne uprawnienie do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego po spełnieniu warunków opisanych w poleceniu. (więcej…)

Zmiana siedziby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego od 1.07.2015 r.

Opublikowano dnia:29 czerwca 2015

Zgodnie z informacją ze strony internetowej GITD, z dniem 1 lipca 2015 r. nastąpi zmiana siedziby urzędu, który przeniesie się na al. Jerozolimską 94, 00-807 Warszawa.

 

ADR 2015 obwieszczony

Opublikowano dnia:29 czerwca 2015

Dnia 25 czerwca 2015 r. ukazało się w Dz. U. 2015 poz. 882 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
Do najważniejszych zmian, które weszły w życie z nowym zaktualizowanym załącznikiem do umowy ADR należy: (więcej…)

2 marca 2015 r. (NIE) znikneły zaświadczenia za dni wolne, a od 2 marca 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie 165/2014 zastępujące 3821/85

Opublikowano dnia:4 marca 2015

W dniu 4 lutego 2014 r. uchwalono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. (więcej…)

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 12 czerwca 2014 r. – II PZP 1/14

Opublikowano dnia:23 lipca 2014

​Zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu (więcej…)