2 września 2016 r. weszła w życie ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165), wprowadziła ona zmiany m.in. w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych, gdzie art. 23 ust. 2 ustawy wprowadził obowiązek  zamieszczania „w wymaganych dokumentach o których mowa w ustawie, oraz w ADR, RID lub ADN nazwę i adres podmiotu, którego własnością, w chwili