Stowarzyszenie na Rzecz Wiedzy i Informacji Transportu Drogowego
ul. Obozowa 62/29 01-426 Warszawa

tel. 697 697 663
e-mail witd@witd.pl
KRS 0000397435
REGON 145848255
NIP 5272667790